event image event image

BPL - praktyczne zastosowanie w sieci niskiego i średniego napięcia

Program szkolenia

10:00-10:30

Krótkie teoretyczne wprowadzenie do systemu BPL

 
 1. komunikacja PLC - historia, rozwiązania, standaryzacja
 2. wady i zalety
10:30-12:00 Rozwiązania dla sieci niskiego napięcia, czyli praktyczne informacje jak wykonać wdrożenie komunikacji BPL w sieci niskiego napięcia
 
 1. Topologia sieci
 2. Interfejsy
 3. Bezpieczeństwo
 4. Narzędzia i oprogramowanie
 5. Przykłady zastosowania dla:
 • komunikacji licznik - MDM
 • komunikacji licznik - HAN (kanał podstawowy przeźroczysty, nośnik innych protokołów np.. wMBUS)
 • akwizycja danych w obiektach przemysłowych, magazynowych, handlowych
 • przedłużanie sieci Ethernet ponad 100m
 • wirtualne magistrale RS485 (transparentne, MODBUS RTU)
 • tzw. Internet z gniazdka

12:00-12:15

Przerwa

12:15-13:45

Rozwiązania dla sieci średniego napięcia czyli praktyczne informacje jak wykonać wdrożenie komunikacji BPL w sieci średniego napięcia

 
 1. Topologia sieci
 2. Interfejsy
 3. Bezpieczeństwo
 4. Narzędzia i oprogramowanie
 5. Sprzęg z siecią SN (kable podziemne, linie napowietrzne):
 • pojemnościowe
 • indukcyjne
 1. Przykłady zastosowania dla:
 • Smart Metering
 • SCADA / Smart Grid
 • gdy nie ma innej możliwości komunikacji

13:45-14:00

Podsumowanie

 
14:00 Zakończenie szkolenia